วช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรบภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

วช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรบภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

วช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรบภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลการวิจัยที่มีศักยภาพ โดยกำหนดให้มีการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องประชุมขนาดกลาง และการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมขนาดใหญ่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตรอ์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ติดต่อที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2019/ และ https://www.nrct.go.th/

วช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรบภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562