ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

วช. ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้้าประกวดได้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานได้ทาง https://www.nrct.go.th/ และ  http://www.inventorday.nrct.go.th

รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562