ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/