ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 (แบบออนไลน์)


📌ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.su.ac.th/register/


📝ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์: 098-9191769 คุณอำพร บัวจีน หรือคุณนพพล สุดชารมย์
E-mail: su.conference14@gmail.com