ขอเรียนเชิญสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Research Zone (2024) : Phase 193 ระหว่างวันที่ 30–31 ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2566

ขอเรียนเชิญสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Research Zone (2024) : Phase 193 ระหว่างวันที่ 30–31 ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2566

ขอเรียนเชิญสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ Research Zone (2024) : Phase 193

ระหว่างวันที่ 30–31  ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2566 

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  www.rlc.nrct.go.th

(ขอความกรุณาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้สนใจจะขอบคุณยิ่ง)
การลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 02-579-1370-9 ต่อ 523 

หรือ nrct1234@gmail.com เท่านั้น

 ************************************************************
Website : www.rlc.nrct.go.th