ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 -104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สิ่งประดิษฐ์จากภาครัฐและเอกชน สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลนานาชาติ และสิ่งประเทศไทยและนวัตกรรมไทย มีกิจกรรมการฝึกอบรม มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมการเสวนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์0 – 2579 – 1370 – 9 ต่อ 525 และที่เว็ปไซด์ http://inventorday.nrct.go.th