ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่สนใจนำเสนอบทความผลงานวิจัยในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการอบรมและการลงทะเบียนเข้าร่วม ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

ดูกำหนดการอบรมเพิ่มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1VWnBagS4bzMLCbLMrYtCqEhWH6vPJ_U3

และลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/11Wyp00oZXP1g8HDXh4fbRklx4SsxyBpY9_9la5IHt1k/edit