ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปด้านการศึกษา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สมัครเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งส่งบทความและงานวิจัยได้ที่
http://thailandpod.org/training/2021/conf16/article.html

ลงทะเบียนและส่ง Abstract ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2039-5527 (วันและเวลาราชการ) หรือ 08-2937-5337
Email: thailandpod@gmail.com