ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี 2563 The 11 th TCU International e-learning Conference

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี 2563 The 11 th TCU International e-learning Conference

ด้วย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติปี 2563 The 11th  International e-learning Conference 2020 “Disruptive Ecology: New Normal of Education in Post Covid-19” รูปแบบออนไลน์ (Webinar) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดประชุมนานาชาติประจำปีที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ และเป็นการประมวลความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ในทุกด้านโดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ

ทั้้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://iec2020.thaicyberu.go.th/

โทรศัพท์ 02-039-5675 (พัชรา)