กิจกรรมรับฟังข้อมูล ความรู้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

กิจกรรมรับฟังข้อมูล ความรู้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนจาก TCELS สามารถติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสิริภัทร สุมนาพันธ์ุ โทร. 02-6445499 ต่อ 128 Email: siripat@tcels.or.th