- คลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
     
  - การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย (การออกเลขที่วิจัย) ประกอบด้วย ระเบียบขั้นตอน
การขอ
เลขที่วิจัย

  - ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
   
   
  • ปีการศึกษา 2560  ประกอบด้วย “โครงการอบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
    กั
    บการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วย Add-ons บน Google Drive”

  

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com